Modele de cercetare utilizate in lume

Dacă în cazul Cercetării cantitative, aveam diferite Instrumente specifice, precum chestionarul, în cazul celei calitative, Instrumentul este însuși cercetătorul. Cercetarea calitativă este Deci “condamnată” la subiectivitate. De cele mai multe ori, Focus grupurile sunt înregistrate, uneori chiar urmărite de persoanele interesate și se folosesc adeseori ca Punct de pornire pentru élaborarea unui Chestionar. Caracteristicile Cercetării calitative tehnici de cercetare calitativă: 1. Studii de caz, jurnale, istoriografie 2. Interviu de profunzime 3. Focus Grup Analiza și interpretarea datelor obținute după cum am menționat antérieur, cercetarea calitativă presupune interpretarea unor texte scrise ori a unor conversații înregistrate audio sau audio-video. Voi décrire în cele ce urmează Naomi dintre cele mai importante tehnici de colectare a informațiilor folosite în cercetarea calitativă. Odată structurate, informațiile astfel sintetizate, cuvintele cheie și ideile principale trebuie interpretate. Dacă vă ajută să creați anumite tipare, este în regulă, atâta vreme Cât le mențineți flexibilitatea și sunteți dispuși să le desființați în Lumina unor Informații Noi. Oricare ar fi TEHNICA pe care ați ales-o, la finale veți fi obținut o serie de Informații, transcrieri sau înregistrări, texte și imagini, pe care va trebui să le interpretați. Analiza informațiilor trebuie să înceapă cu organizarea și structurarea acestora, în ordinea temelor abordate sau chiar în ordine cronologică, în funcție de ce criteriu este mai pertinent pentru cercetarea pe care o realizați. O conversație armonioasă, în Care toată Lumea este de acord cu toată Lumea nu aduce niciodată plus valoare.

Informațiile prețioase IES la suprafață DIN argumente și contra-argumente. Așa cum anunțam în introducere, ceretarea calitativă se bazează PE interpretare. Asta înseamnă că nu putem vorbi de cercetare calitativă obiectivă în sensul Absolut al cuvântului, deoarece cel care o realizează este cel Care realizează procesul de interpretare. Apoi, spre deosebire de cercetarea cantitativă, Care se face PE eșantioane mari de persoane, reprezentative pentru grupuri şi mai mari, cercetarea calitativă nu urmărește obținerea unor Informații generice despre grupuri, ci dimpotrivă, urmărește să atingă niveluri informaționale mai profunde, légat de anumiți subiecți. Mai mult decat Atât, EA nu izolează întregul, concentrându-se doar pe Naomi variabile mai importante, ci presupune Întotdeauna o abordare holistică. Interviurile de profunzime au în de l`audiență selectată Special, după anumite criterii. Întrebările Care alcătuiesc un Interviu de profunzime sunt formuler în așa fel încât să Lase respondenților posibilitatea de a-și Formula răspunsurile Liber. Spre deosebire de situația anchetei sociale, unde chestionarul cuprindea și întrebări închise, în cazul interviurilor de profunzime, chiar și Alegerea anumitor cuvinte în préjudiciable entul Altora poate fi o sursă importantă de Informații pentru cel Care realizează de cercetarea.

În plus, în funcție de răspunsurile primite, acesta poate Formula Alte întrebări mai specifice, ajungând la niveluri DIN ce în ce mai adânci. Se recomandă folosirea aceastei tehnici atunci Când Vrem să cunoaștem motivațiile unui anumit Grup de public sau rolul emoțiilor în procesele de luare a deciziilor. Vizând aspecte Atât de Delicate, este important ca interviewé să fie foarte bine pregătit. Focus Grupul Este, Practic, un Interviu de Grup (între 10 şi 15 Membri), Cu persoane Care reprezintă un public spécifique și omogen.